14.5.21
מוזרות חלל
יאנה רוטנר, יד במים
, 2014, בוגר/ת 2015, צילום, הזרקת דיו על נייר, שני מוטות עץ
יאנה רוטנר
בוגר/ת 2015
יד במים
הזרקת דיו על נייר, שני מוטות עץ
2014