16.10.19
מוזרות חלל
יאנה רוטנר, ללא כותרת (חושן)
, 2014, בוגר/ת 2015, צילום,
יאנה רוטנר
בוגר/ת 2015
ללא כותרת (חושן)

2014