14.10.19
מוזרות חלל
יאנה רוטנר, חנה, וריאציות אור
, בוגר/ת 2015, צילום,
יאנה רוטנר
בוגר/ת 2015
חנה, וריאציות אור