28.2.20
ציור
יפעת יפה שטינמץ הרסט, מערה
, בוגר/ת 2014, אמנות, הדפס מונוטייפ על נייר
יפעת יפה שטינמץ הרסט
בוגר/ת 2014
מערה
הדפס מונוטייפ על נייר