28.2.20
ציור
יפעת יפה שטינמץ הרסט, טבע דומם עם ענף
, 2010, בוגר/ת 2014, אמנות, רישום בעיפרון על נייר
יפעת יפה שטינמץ הרסט
בוגר/ת 2014
טבע דומם עם ענף
רישום בעיפרון על נייר
2010