28.2.20
ציור
יפעת יפה שטינמץ הרסט, סטודיו
, 2010, בוגר/ת 2014, אמנות, רישום פחם על נייר
יפעת יפה שטינמץ הרסט
בוגר/ת 2014
סטודיו
רישום פחם על נייר
2010