15.10.19
ציור
יפעת יפה שטינמץ הרסט, דגיג ומדרגות
, 2016, בוגר/ת 2014, אמנות, דיו על נייר
יפעת יפה שטינמץ הרסט
בוגר/ת 2014
דגיג ומדרגות
דיו על נייר
2016