12.12.19
רותם מנור
רותם מנור, אחרי הסוף
, 2015, בוגר/ת 2011, אמנות, הדפסה על מדבקת ויניל, פרספקס, צבע לקירות, עץ לבוד
הצבה במוזיאון רמת גן
רותם מנור
בוגר/ת 2011
אחרי הסוף
הדפסה על מדבקת ויניל, פרספקס, צבע לקירות, עץ לבוד
2015