31.3.20
היאחזות, 2016
פז שר, 003
, בוגר/ת 2017, אמנות,
פז שר
בוגר/ת 2017
003