16.7.20
שם זמני- היה הווה
מאי זיסמן, ״שם זמני- היה הווה״
, בוגר/ת 2018, אמנות,
מאי זיסמן
בוגר/ת 2018
״שם זמני- היה הווה״