14.12.19
בנימין טריגלו
בנימין טריגלו, יצירת דמות מכתם 1 (איור)
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית, שילוב של עת, טקסטורה ומחשב
בנימין טריגלו
בוגר/ת 2011
יצירת דמות מכתם 1 (איור)
שילוב של עת, טקסטורה ומחשב