03.8.20
בנימין טריגלו
בנימין טריגלו, יצירת עולם מאויר לדמות מכתם (איור)
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית, שילוב של עת, טקסטורות ומחשב
בנימין טריגלו
בוגר/ת 2011
יצירת עולם מאויר לדמות מכתם (איור)
שילוב של עת, טקסטורות ומחשב