25.10.20
בנימין טריגלו
בנימין טריגלו, אריזה מאוירות לקקאו.
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית, מחשב
בנימין טריגלו
בוגר/ת 2011
אריזה מאוירות לקקאו.
מחשב