26.11.20
בנימין טריגלו
בנימין טריגלו, עיצוב לתוכנית הצגות לצוותא
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית,
בנימין טריגלו
בוגר/ת 2011
עיצוב לתוכנית הצגות לצוותא