11.12.19
בנימין טריגלו
בנימין טריגלו, A4
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית, וידאו