12.12.19
בנימין טריגלו
בנימין טריגלו, QR code - גרדינט
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית, וידאו - מחשב