09.8.20
עיצוב בר-קיימא
מיכאל צינזובסקי, "עיצוב למטרות חברתיות"- עיצוב דוכן מכירות לקניונים ל"סחה" - סחר הוגן ישראלי בשיטוף "הפעולה הירוקה"
, 2009, בוגר/ת 2016, עיצוב תעשייתי,
עמדת המכירות של "סחר הוגן" היא לא רק לצורך עשיית כסף , אלא גם חינוכית , בה ניתנים הסברים על השיטה החלופית והאנטי תאגידית של מסחר בעולם ובישראל והיא צריכה לשקף את העמדות הנ"ל. (הפרוייקט נעשה ע"י מספר משתתפי הקורס ביחד)
מיכאל צינזובסקי
בוגר/ת 2016
"עיצוב למטרות חברתיות"- עיצוב דוכן מכירות לקניונים ל"סחה" - סחר הוגן ישראלי בשיטוף "הפעולה הירוקה"

2009