07.8.20
עיצוב בר-קיימא
מיכאל צינזובסקי, "עיצוב למטרות חברתיות"- עיצוב דוכן מכירות לקניונים ל"סחה" - סחר הוגן ישראלי בשיטוף "הפעולה הירוקה"
, 2009, בוגר/ת 2016, עיצוב תעשייתי,
מיכאל צינזובסקי
בוגר/ת 2016
"עיצוב למטרות חברתיות"- עיצוב דוכן מכירות לקניונים ל"סחה" - סחר הוגן ישראלי בשיטוף "הפעולה הירוקה"

2009