09.8.20
עיצוב בר-קיימא
מיכאל צינזובסקי, "עיצוב למטרות חברתיות"- עיצוב דוכן מכירות לקניונים ל"סחה" - סחר הוגן ישראלי בשיטוף "הפעולה הירוקה"
, 2009, בוגר/ת 2016, עיצוב תעשייתי, תפירה
שקית מנייר עיתון - חלק מ"חוויית הקניה" , עיצוב בר קיימא
מיכאל צינזובסקי
בוגר/ת 2016
"עיצוב למטרות חברתיות"- עיצוב דוכן מכירות לקניונים ל"סחה" - סחר הוגן ישראלי בשיטוף "הפעולה הירוקה"
תפירה
2009