17.8.19
ישראלה טל
ישראלה טל, צבי בודד, איור מתוך סיפור קצר
, 2009, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית,
ישראלה טל
בוגר/ת 2010
צבי בודד, איור מתוך סיפור קצר

2009