22.8.19
ישראלה טל
ישראלה טל, מיכל מחליפה מצעים
, 2008, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית,
ישראלה טל
בוגר/ת 2010
מיכל מחליפה מצעים

2008