18.8.19
ישראלה טל
ישראלה טל, מיכל במשקלים שונים
, 2009, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית,
ישראלה טל
בוגר/ת 2010
מיכל במשקלים שונים

2009