21.9.20
ישראלה טל
ישראלה טל, המשפחה שלי
, 2007, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית,
ישראלה טל
בוגר/ת 2010
המשפחה שלי

2007