19.8.19
ישראלה טל
ישראלה טל, דג זהב
, 2008, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית,
ישראלה טל
בוגר/ת 2010
דג זהב

2008