21.9.20
ישראלה טל
ישראלה טל, פלמחים, מתוך יומן קיץ
, 2008, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית,
ישראלה טל
בוגר/ת 2010
פלמחים, מתוך יומן קיץ

2008