26.11.20
ישראלה טל
ישראלה טל, אישה זקנה הולכת ברחוב
, 2008, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית,
ישראלה טל
בוגר/ת 2010
אישה זקנה הולכת ברחוב

2008