09.3.21
ישראלה טל
ישראלה טל, שוכבים בחוף
, 2009, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית,
ישראלה טל
בוגר/ת 2010
שוכבים בחוף

2009