21.10.19
ישראלה טל
ישראלה טל, נופלת בחלום
, 2009, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית,
ישראלה טל
בוגר/ת 2010
נופלת בחלום

2009