18.10.19
ישראלה טל
ישראלה טל, ספרות זולה על פי מיכל, סדרת פוסטרים
, 2009, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית,
ישראלה טל
בוגר/ת 2010
ספרות זולה על פי מיכל, סדרת פוסטרים

2009