21.9.20
ישראלה טל
ישראלה טל, חינוך רע על פי מיכל, סדרת פוסטרים
, 2009, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית,
ישראלה טל
בוגר/ת 2010
חינוך רע על פי מיכל, סדרת פוסטרים

2009