18.1.20
פיסול וציור
מרים סגל, עיר מקלדת
, עיצוב קרמי וזכוכית, חמר - תבניות לחיצה ומניפולציות ידניות
מרים סגל

עיר מקלדת
חמר - תבניות לחיצה ומניפולציות ידניות