14.12.19
פיסול וציור
מרים סגל, מול
, עיצוב קרמי וזכוכית,
מרים סגל

מול