17.1.20
פיסול וציור
מרים סגל, מול - רישום
, עיצוב קרמי וזכוכית, רישומים בעפרון
מרים סגל

מול - רישום
רישומים בעפרון