12.12.19
פיסול וציור
מרים סגל, שלושה על הקצה
, עיצוב קרמי וזכוכית,
המתח בין השלושה מאפשר להם את העמידה
מרים סגל

שלושה על הקצה