13.7.20
פיסול וציור
מרים סגל, זכרון ילדות
, עיצוב קרמי וזכוכית,
מרים סגל

זכרון ילדות