22.8.19
פיסול וציור
מרים סגל, זכרון ילדות
, עיצוב קרמי וזכוכית,
מרים סגל

זכרון ילדות