23.8.19
הגר רוזן
הגר רוזן יופה, *
, שנה א', תקשורת חזותית,
הגר רוזן יופה
שנה א'
*