01.6.20
נטלי בלייך
נטלי בלייך, כרזה עבור מיתוג של קבוצת משוררים סוציאליסטים
, בוגר/ת 2015, תקשורת חזותית,
נטלי בלייך
בוגר/ת 2015
כרזה עבור מיתוג של קבוצת משוררים סוציאליסטים