01.6.20
נטלי בלייך
נטלי בלייך, דימוי העוסק בבזבוז מים עבור ספר אקולוגי.
, בוגר/ת 2015, תקשורת חזותית,
נטלי בלייך
בוגר/ת 2015
דימוי העוסק בבזבוז מים עבור ספר אקולוגי.