07.4.20
איורים
שרון וזנה, איורים לסיפור "הסנאטינים המעופפים" מאת אתגר קרת
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית, עפרונות צבעוניים על קנסון
חלק א'
שרון וזנה
בוגר/ת 2011
איורים לסיפור "הסנאטינים המעופפים" מאת אתגר קרת
עפרונות צבעוניים על קנסון