10.4.20
איורים
שרון וזנה, המשך- "הסנאטינים המעופפים"
, 2009, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית,
שרון וזנה
בוגר/ת 2011
המשך- "הסנאטינים המעופפים"

2009