12.12.19
איורים
עומר בן זיו, אני בתור ילד
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית,
9 איורים קטנים של עצמי בתור ילד
עומר בן זיו
בוגר/ת 2011
אני בתור ילד