21.2.20
בנימין טריגלו
בנימין טריגלו, איור לשער של ספר טיירות למקסיקו
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית, אפרון / מחשב
בנימין טריגלו
בוגר/ת 2011
איור לשער של ספר טיירות למקסיקו
אפרון / מחשב