04.7.20
בנימין טריגלו
בנימין טריגלו, סטורי בורד לשיר
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית, אפרון / מחשב