21.10.19
בנימין טריגלו
בנימין טריגלו, הליכת דמות באנימציה
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית, אפרון / מחשב