21.10.19
בנימין טריגלו
בנימין טריגלו, Ease in / Ease out באנימציה
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית, פלש