04.7.20
עבודות
יעקב סיבוני, דמויות
, בוגר/ת 2011, עיצוב תעשייתי,
יעקב סיבוני
בוגר/ת 2011
דמויות