15.10.19
עבודות
יעקב סיבוני, דמויות
, בוגר/ת 2011, עיצוב תעשייתי,
יעקב סיבוני
בוגר/ת 2011
דמויות