17.9.19
בנימין טריגלו
בנימין טריגלו, שער לספר שירה של פול אלורד
, בוגר/ת 2011, אמנויות המסך, צילום / מחשב
בנימין טריגלו
בוגר/ת 2011
שער לספר שירה של פול אלורד
צילום / מחשב