07.7.20
בנימין טריגלו
בנימין טריגלו, עיצוב אריזה ללחם תעשייתי
, בוגר/ת 2011, אמנויות המסך,
בנימין טריגלו
בוגר/ת 2011
עיצוב אריזה ללחם תעשייתי