22.9.19
בנימין טריגלו
בנימין טריגלו, עיצוב אריזה ללחם כפרי
, בוגר/ת 2011, אמנויות המסך,
בנימין טריגלו
בוגר/ת 2011
עיצוב אריזה ללחם כפרי