10.4.21
איורים וחברים
נוגה פרידמן, ביקורו של בוש
, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית,
נוגה פרידמן
בוגר/ת 2010
ביקורו של בוש